top of page

MITÄ RATKAISUKESKEINEN VALMENNUS ON?

Oletko uuden edessä? Onko jokin asia, joka on vaivannut pitkään, etkä tiedä, miten sen ratkaisisit? Tarvitsetko tukea muutoksen toteuttamiseen? Mietitkö, miten aika riittää kaikkeen? Onko työyhteisössä ongelmatilanteita, joita haluaisit ratkaista? 
Ratkaisukeskeinen valmennus on  eteenpäin vievää toimintaa, jossa omat tavoitteemme kirkastamalla, oivaltamalla ja esteitä raivaamalla pääset elämään itsesi näköistä elämää. 
Valmennuksen avulla itsetuntemuksemme lisääntyy, havainnoimme omia toimintamallejamme, vahvistamme vahvuuksiamme ja osaamme hyödyntää niitä. 
Valmennuksen myötä oppii tuntemaan itsensä ja omat vahvuutensa, tiedostamaan omat tavoitteensa ja tekemään selkeän suunnitelman niiden toteuttamiseksi.
Valmennusta voidaan tehdä yksilöille ja ryhmille. Ryhmät voivat olla työyhteisöjä, johtoryhmiä, tiimejä, osastoja tai vaikkapa harrastus- tai kaveriporukka.
Light Bulb Poster

Ratkaisukeskeinen valmennus  toimintamalli, joka vie eteenpäin kohti tavoitettamme. Valmennuksen aikana oivallamme ratkaisuja, joiden kautta kannattaa edetä. Katsomalla kohti seuraavaa askelta tai seuraavaa päämäärää saatamme oivaltaa uusia ratkaisuja hankalaan tilanteeseen. Muuttamalla omaa toimintaamme ja asennettamme, voimme saavuttaa asioita, joista olemme unelmoineet pitkään. Valmennus lähtee aina liikkeelle asiakkaan omista tarpeista ja on aina henkilökohtainen kokemus ja prosessi. 

 

Valmennuksessa ei neuvota, vaan valmennettava oivaltaa hänelle sopivan ratkaisun itse, kun sen aika on.

 

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa katsomme tilannetta tästä hetkestä käsin. Olemme kiitollisia asioista, jotka ovat hyvin juuri nyt ja huomaamme asioita, joihin kaipaamme mahdollisesti muutosta. Valmennuksessa mietimme tavoitteen, mitä kohti lähdemme kulkemaan. Muutoksen koon jokainen määrittää itse. Se voi olla pieni asia arkipäivässä tai koko elämää koskeva uusi suunta. Miten asiat ovat optimaalisessa tilanteessa?  Tavoitteen kirkastamisen jälkeen lähdemme katsomaan askelia sitä kohti.

Valmennuksessa katsomme, missä ollaan nyt, minne haluamme mennä ja miten sinne päästään.

 

Askelten määrittelemisessä käytän erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Valmennuksessa hyödynnän ratkaisukeskeisten työkalujen lisäksi positiivista psykologiaa, kognitiivista käyttäytymistiedettä,  NLP:tä (Neuro Linguistic Programming) sekä toiveen mukaan LUONTAISET TAIPUMUKSET™ - analyysiä ja MBTI-teoriaa, Valmennuksen aikana teemme erilaisia harjoituksia joko edellä mainittujen menetelmien avulla tai kysymys-, piirtämis-, kirjoitus- tai mielikuvaharjoitusten avulla.

Jokainen pienikin askel vie lähemmäksi kohti omaa tavoitetta.

 

Valmennuksen avulla voi lisätä itsetuntemusta ja parantaa minäkuvaa. Sen avulla on helpompi ymmärtää erilaisuutta, parantaa vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä ratkaista ristiriitatilanteita. Valmennuksen  avulla voi huomata oman elämänsä esteitä, joita esimerkiksi uskomukset ja vääristyneet ajattelumallit ovat saattaneet luoda. Valmennuksessa on mahdollisuus muokata niitä, hyväksyä ne, päästää irti menneestä ja jatkaa eteenpäin. 

 

Valmennuksen myötä kiitollisuus ja oman elämän arvostaminen ja merkityksellisyys lisääntyvät. Opimme kiitollisuuden kautta olemaan onnellisia siitä, mitä meillä on tällä hetkellä. Kun omat tavoitteet selkenevät, on helpompi tehdä arjessa valintoja niitä kohti. 

Tärkeintä on, että valmennettavalla on voimavaroja mennä eteenpäin.

Työyhteisöissä valmennuksesta saa apua yksilön lisäksi koko työyhteisö. Kun työyhteisön jäsenet voivat hyvin, voi koko työyhteisö hyvin. Valmennuksen avulla voidaan kehittää esimiestaitoja ja viestintää, parantaa ilmapiiriä sekä vahvistaa tiimien toimivuutta. Valmennuksen avulla voidaan lisätä työhyvinvointia. Toimiva ilmapiiri, aidot kohtaamiset ja selkeät tavoitteet luovat onnellisia työntekijöitä, onnistuneita asiakaskohtaamisia sekä menestystä!

 

Typewriter Keys

Kaikkein tärkeintä on, että jokainen meistä voi hyvin omassa elämässään ja elää itsensä näköistä elämää tänään ja huomenna!

Enemmän harmittelemme asioita, joita emme epäonnistumisen pelosta ole uskaltaneet tehdä kuin niitä, joita kohti olemme rohkeasti menneet.

Millaisen tarinan haluat nähdä, kun keinutuolissa katsot elämääsi taaksepäin?

Mitä valmennus EI ole?

  • Valmennus ei ole valmiiksi kerrottuja vastauksia siitä, miten sinun kannattaisi tehdä, vaan se perustuu omiin oivalluksiisi.

  • Valmennus ei ole ongelmien lakaisua maton alle hymyssä suin, vaan tarkoitus on erilaisten harjoitusten avulla tutkia asioita, käsitellä ne, hyväksyä ne tai päästää niistä irti.

  • Valmennus ei ole aina helppoa tai yksinkertaista, vaan se saattaa tuoda meissä esiin erilaisia tunteita, jotka meidän on hyvä tunnistaa ja hyväksyä. Ajoittain nenäliina voi olla tarpeellinen. On tärkeää, että tunteet koetaan.

  • Valmennus ei ole eikä korvaa terapiaa, mutta saattaa olla terapian rinnalla mahdollisuus voimaantua. Tärkeintä on, että valmennettavalla on voimavaroja ja jaksamista mennä eteenpäin. Mikäli huomaan valmennuksen aikana tarpeen terapiaan, ehdotan sitä asiakkaalle.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ SOITTAMALLA TAI SÄHKÖPOSTILLA.

Sunrise over the Wheat Field
bottom of page