top of page

IN-HOUSE COACHING / YRITYKSEN OMAVALMENTAJA

Miltä kuulostaa, kun jokainen työyhteisön jäsen nauttii työstään, tekee sitä intohimolla ja sydämellään ja kokee, että saa käyttää omia vahvuuksiaan?
Miltä tuntuu mennä joka päivä töihin tietäen, että asiat tehdään Me-hengellä ja toinen toisiamme tukien?
Miten työyhteisön avaintekijät eli ihmiset jaksavat? Millainen työyhteisön hyvinvointi on tällä hetkellä? Miltä työyhteisö näyttää jos sitä katsotaan ulkoa päin? Miltä sen halutaan näyttävän, kahden, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua?
Miten henkilöstöä sitoutetaan antamalla heille innostava työpaikka?
 
Ota yhteyttä ja suunnitellaan yritykseenne
Omavalmenjapavelu ja Hyvinvointistrategia!
Hand Pile of Happy Group

Mikä on In-House Coach/ Omavalmentaja?

In-House Coach on Omavalmentaja, joka on läsnä yrityksenne arjessa säännöllisesti ja auttaa jokaista työntekijää löytämään oman potentiaalinsa, onnistumaan ja motivoitumaan työssään joka päivä. Tämä näkyy hyvinvointina työn lisäksi arjessa myös vapaa-ajalla.

 

 • Auttaa jokaista yrityksen työntekijää, tiimejä, johtoryhmää tai työryhmää onnistumaan paremmin omassa arjessaan, löytämään omat vahvuutensa ja johtamaan itseään.

 • Auttaa selvittämään henkilön nykytilanteen, tavoitteen ja suunnitelman kohti tavoitetta sekä pitämään siitä kiinni. Aitoa konkretiaa.

 • Auttaa luomaan positiivista ja hyvinvoivaa yrityskulttuuria ja ilmapiiriä.

 • Paikalla säännöllisesti sovittuina ajankohtina, sillä valmennuksen jatkuvuus on avainsana, jolla saadaan aikaan todellisia muutoksia. 

 • Tukipalvelu koko yrityksen työntekijöille.

 • Puolueeton henkilö, joka on 100 % vaitiolovelvollinen.

 • Näkee asiat yrityksen ulkopuolelta samalla, kun on yrityksessä sisällä.

 • Palveluun on mahdollisuus sisällyttää laajamittainen hyvinvointistrategia, jonka avulla panostetaan koko työyhteisön hyvinvointiin. Se on yrityksen oma hyvinvointisuunnitelma, joka on osa yrityksen arkea, luodaan koko henkilöstön toiveita kuuntelemalla ja seurataan säännöllisesti.

 • Palvelu auttaa vähentämään sairaspoissaoloja, parantamaan arjen jaksamista ja energiatasoja sekä ymmärtämään paremmin itseä ja muiden erilaisuutta, mikä auttaa parantamaan toimintamalleja ja vuorovaikutusta.

 • Yritys voi itse määritellä valmennuksen tarpeet: keskitytäänkö ylläpitämään tällä hetkellä toimivaa yrityskulttuuria vai panostetaanko johonkin tiettyyn osa-alueeseen, jonka haluttaisiin toimivan paremmin.

Millä asenteella teillä tehdään töitä ja miten teillä kommunikoidaan?

Ei ole yhdentekevää, mitä työpäivän aikana tapahtuu, sillä vietämme töissä suuren osan elämästämme.

Monesta asiasta riippuu fiilis, jolla työpäivät alkavat ja päättyvät ja mitä viemme töistä mukanamme kotiin, kauppaan tai harrastuksiin?

Hyvinvoivista yksilöistä koostuvat hyvinvoivat ja aikaansaavat tiimit.

Hyvinvoivista tiimeistä koostuu tehokas, innostunut, innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö.

Onnellinen työyhteisö =

Onnellinen asiakas=

Pysyvät asiakassuhteet =

KASVU JA MENESTYS 

Brianstorming

Mitä hyötyä In-House Coachista / Omavalmentajasta on?

 • Jokaisen työntekijän on mahdollisuus tunnistaa omat vahvuutensa, lisätä itsetuntemusta, olla oma itsensä sekä ymmärtää ja hyväksyä muut sellaisena kuin he ovat.

 • Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi joka päivä, mikä on työssä onnistumisen kannalta tärkeää.

 • Työntekijät ymmärtävät paremmin oman työnsä tavoitteet, ovat motivoituneita sekä sitoutuvat työhönsä ja tekevät sitä tehokkaammin.

 • Yhteiset tavoitteet selkeytyvät ja erilaisuutta ymmärretään paremmin.

 • Kasvu- ja muutostilanteissa tuki on lähellä, mikä lisää luottamusta ja sitoutumista.

 • Ristiriitatilanteet tai ongelmat pystytään ratkaisemaan nopeammin puolueettoman Omavalmentajan avulla, mikä helpottaa kaikkien työskentelyä. 

 • Parantunut työtyytyväisyys ja työilmapiiri vähentävät sairaspoissaoloja ja lisäävät pysyvyyttä, mikä tuo selviä kustannussäästöjä yritykselle.

 • Työnkuvia uskalletaan myös muuttaa, mikä lisää motivaatiota, onnistumisen iloa ja jokaisen omien vahvuuksien ymmärtämistä ja käyttöä. Mikäli joku ei koe työpaikkaa omakseen, he uskaltavat lähteä uusiin haasteisiin.

 • Työpaikan ilmapiirin ollessa hyvä, myös maine paranee ja yrityksestä puhutaan ns. "hyvää selän takana", mikä puolestaan houkuttelee huippuosaajia yritykseen. Kukapa ei haluaisi olla töissä paikassa, missä työntekijöiden hyvinvoinnista, kehittymisestä ja  työyhteisön ilmapiiristä välitetään aidosti.

 • Työnantajamielikuvalla on merkitystä ja Omavalmentaja on yksi mahdollisuus parantaa sitä aidosti.

 • Hyvinvoivat yksilöt = hyvinvoivat  tiimit = hyvinvoiva työyhteisö = parempi asiakaskokemus = pysyvät asiakassuhteet = kasvu ja menestys

 • Jokin muu, mikä?

 

Mitä hyvinvointistrategia voi sisältää?

Hyvinvointistrategia sisältää alkukartoituksen ja tavoitteen, joka tulee niin työntekijän kuin yritysjohdonkin yhteisistä näkemyksistä. Tämän jälkeen kilpailutan sovitut palvelut, jotka vievät yrityksenne tavoitteeseen. Palvelut voivat sisältää In-house Coachingin lisäksi liikuntaa, ravitsemusta, ylläpitäviä hoitopalveluja ( esim. hieronta, osteopatia, kiropraktiikka), ohjattuja rentoutustunteja, taukoliikuntaa tai jotakin muuta, mikä vie parhaiten teidän yrityksenne hyvinvointistrategian mukaiseen tavoitteeseen.

 

Kerron mielelläni lisää siitä, mitä In-House Coaching ja Hyvinvointistrategia voivat parhaimmillaan tarjota Teidän yhteisöllenne.

OTA YHTEYTTÄ, TUTKITAAN MISSÄ OLLAAN TÄLLÄ HETKELLÄ, KOHDISTETAAN SUUNTA JA ALOITETAAN HYVINVOINTISTRATEGIAN AVULLA MATKA KOHTI LOISTAVAA TYÖYHTEISÖÄ!
Compass on map
bottom of page